Thay đổi đường dẫn hệ thống và ký tự ổ đĩa trong Windows 7

0
5544

1. Đưa thư mục Program Files sang ổ đĩa khác

Bạn vào nút Start và gõ regedit vào ô tìm kiếm rồi nhấn Enter để mở Registry Editor lên. Sau đó, bạn tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7tip%20%281%29.png

Tại đây, bạn bấm đôi chuột vào khóa ProgramFilesDir rồi sửa đường dẫn tại Value data lại và bấm OK để lưu.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7tip%20(2).png

Tương tự, bạn thực hiện với khóa CommonFilesDir để thay đổi đường dẫn của thư mục Common Files.

2. Thay đổi vị trí của các thư mục khác

Với các thư mục cá nhân như User, ProgramData… bạn tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList và thực hiện với các khóa Default, User, ProgramData và Public. Trong đó thay thế %SystemDrive% bằng đường dẫn đến thư mục, ổ đĩa mới.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7tip%20(3).png

3. Thay đổi ký tự ổ đĩa

Muốn thay đổi ký tự ổ đĩa, bạn tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, ở đây các dòng \DosDevices\C:, \DosDevices\D:  nghĩa là ổ đĩa C/D. Muốn thay đổi ổ nào, bạn bấm chuột phải vào và chọn Rename rồi thay đổi ký tự ổ đĩa đi. Điều kiện là không được thay đổi ổ đĩa cài đặt hệ điều hành và không được để trùng nhau.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7tip%20(4).png

Làm xong bạn khởi động lại hệ thống để thay đổi.

Để tránh các thay đổi không như mong muốn, trước khi chỉnh sửa bạn nên sao lưu registry trước.

Nguyễn Văn Mẫn – Báo Thủ thuật máy tính

Quảng cáo