Những thủ thuật sao lưu dữ liệu (Phần 6)

0
4328

III. SAO LƯU VÀ ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU VỚI GOODSYNC

Nếu được tiếp xúc với một số dịch vụ tương tự bạn sẽ thấy Box và Dropbox là hai cái tên rất sáng giá xứng đáng để bạn lựa chọn. Tuy nhiên khi muốn dùng dung lượng lớn hơn 2 GB bạn phải tạo nhiều tài khoản hoặc phải trả phí. Bên cạnh đó việc dùng Box, Dropbox còn phụ thuộc nhiều vào đường truyền Internet. Vì vậy một giải pháp nữa rất phù hợp cho công tác sao lưu, đồng bộ hóa trong môi trường mạng nội bộ hay giữa máy tính với các thiết bị lưu trữ gắn ngoài là GoodSync. Đây là chương trình miễn phí, bạn tải tại địa chỉ http://tinyurl.com/nmftpl, dung lượng 5.27 MB,  tương thích với Windows 7/Vista và Windows XP.

1. ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU

Ngay lần đầu chạy chương trình tại Select Job type bạn chọn Synchronize và đặt tên tại Enter Job Name và bấm Ok.

Trong giao diện chính của chương trình bạn sẽ thấy có hai nút Browse ở phía bên trái và bên phải. Bạn bấm vào nút Browse ở bên trái để chọn thư mục thứ nhất rồi bấm Ok, thư mục có thể trong máy tính hoặc ở máy khác trong mạng nội bộ.

Bạn chọn thư mục rồi bấm Ok để xác nhận.

Tương tự bạn chọn thư mục thứ hai, hai thư mục này sẽ được đồng bộ hóa dữ liệu cho nhau, một thay đổi ở thư mục này sẽ tác động lên thư mục còn lại. Tiếp đó, bạn bấm Analyze để GoodSync thực hiện phân tích tương quan dữ liệu giữa hai thư mục trên. Qua kết quả phân tích bạn sẽ biết được hướng đồng bộ của các tập tin giữa hai thư mục đã chọn. Cuối cùng, bạn bấm Sync để thực hiện đồng bộ.

2. ĐẶT THỜI GIAN TỰ ĐỘNG ĐỒNG BỘ

Dù việc chạy chương trình và thực hiện đồng bộ không làm tốn nhiều thời gian của bạn nhưng khi có nhu cầu sử dụng thường xuyên, liên tục bạn nên đặt lịch làm tự động. Dựa trên tốc độ làm việc hằng ngày cũng như tầm quan trọng của dữ liệu đang làm bạn có thể đặt 1,2 lần đồng bộ trong một buổi làm việc hoặc nhiều hơn. Tại giao diện chính, bạn bấm vào nút Auto để mở thiết lập lên, trong phần Auto bạn đánh dấu vào ô giao giữa cột Sync và dòng Periodically rồi đặt thời gian ở Every (giờ, phút). Xong, bạn bấm Apply > OK để lưu thiết lập lại.

(Xem tiếp)

Quảng cáo