Chèn logo bản quyền vào video của bạn ở YouTube

2
6313

Khi xem các video ở YouTube có kèm logo chắc hẳn đôi lần bạn thắc mắc làm cách nào họ chèn logo vào video. Bình thường video được xử lý trước bằng các phần mềm biên tập rồi upload lên YouTube hoặc chèn trước nếu sử dụng các phần mềm quay phim màn hình. Nội dung ABC Máy tính muốn chia sẻ hôm nay sau nhiều ngày để blog mốc meo là tính năng mới rất hay của YouTube: chèn logo bản quyền vào video của bạn và làm nổi bật video.

Muốn chèn logo cho video, bạn vào phần Cài đặt > Cài đặt kênh và chọn Lập trình InView (nếu giao diện tiếng Anh bạn làm tương tự) hay bấm vào đây.

Chèn logo bản quyền vào video của bạn ở YouTube

Tiếp đó bạn bấm Làm nổi bật kênh của bạn thì phần lựa chọn hình ảnh sẽ hiện ra, bạn chọn Vị trí (1 trong 4 góc), Thời gian hiển thị cho logo (mới bắt đầu, kết thúc hoặc toàn bộ thời gian). Với hình ảnh làm logo, mặc định YouTube sẽ lấy hình đại diện. Để thay đổi, bạn bấm vào tùy chỉnh ở cuối dòng Hình ảnh đại diện kênh của bạn rồi chọn hình. Yêu cầu hình ảnh dạng .jpg, .gif (loại tĩnh), .bmp hoặc .png và hình ảnh phải vuông, kích thước không quá 800x800px hoặc 1 MB.

Chèn logo bản quyền vào video của bạn ở YouTube

Xong, bạn bấm Lưu là hoàn tất.

Ưu điểm của tính năng này là đơn giản, dễ làm, áp dụng đồng loạt cho tất cả video và có thể thay đổi khi cần nhưng khi cần áp dụng cho một hoặc một số video thì sẽ gây bất tiện.

Bên cạnh đó, ở đầu bải ABC Máy tính cũng có nhắc đến tính năng làm nổi bật video để người xem chú ý đến video đó hơn, bạn có thể tự thực hiện vì rất dễ.

ABC Máy tính

Quảng cáo