Thủ thuật quay phim màn hình bằng Camtasia Studio 7 (Phần 4)

3
4980

9. ĐÁNH DẤU VÀ GHI CHÚ VIDEO BẰNG CALLOUTS

Callouts là chức năng giúp tạo ghi chú, đánh dấu các chi tiết quan trọng trong video. Để ghi chú bạn kéo thanh trượt đến vị trí cần thiết rồi vào phần Callouts và bấm Add callout. Để xem toàn bộ các kiểu callout của CS 7, trong phần Shape bạn bấm vào .

Callout được chương trình phân làm 5 nhóm nhưng có thể chia làm các callout chỉ mang tính đánh dấu (Shapes, Sketch Motion ),  callout có kèm ghi chú (Shapes with Text, Legacy Callouts), và các callout ở Special cũng thuộc một trong hai nhóm trên và có một số callout đặc biệt.

Chọn callout xong, bạn chọn màu đường viền tại Border, chọn màu nền tại Fill và chọn hiệu ứng ở Effects, nếu muốn bạn có thể đặt góc xoay ở Rotation. Ở phần Text bạn chọn font, màu chữ, cỡ chữ cũng như định dạng rồi nhập nội dung ghi chú vào. Tại phần xem trước bạn có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước callout bằng chuột, muốn đổi kiểu callout thì bấm vào callout rồi chọn lại kiểu ở Shape. Muốn xóa callout đi, bạn chọn callout rồi bấm Remove callout.

Trong phần Properties bạn có thể điều chỉnh thời gian callout xuất hiện và ẩn đi bằng cách kéo thanh trượt ở Fade in và Fade out. Với lựa chọn Make flash hotspot thì callout sẽ có thuộc tính như một flash chứa liên kết, bạn bấm Flash hotspot properties để mở phần thiết lập lên.

Bạn chọn Click to continue thì khi bấm vào callout , CS 7 sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Muốn “nhảy” đến vị trí nào đó thì bạn chọn Go to frame at time rồi nhập mốc thời gian vào (giờ:phút:giây), với lựa chọn Jump to URL thì bạn có thể liên kết callout với một website bất kỳ. Thực hiện xong, bạn bấm OK để lưu kết quả lại.

Với các callout thuộc nhóm Shapes, Sketch Motion bạn cũng thực hiện tương tự như trên. Riêng một số callout ở nhóm Special sẽ có các thực hiện khác. Để tạo hiệu ứng mờ cho một cảnh trong video, bạn kéo thanh trượt đến vị trí cần chèn rồi bấm Add callout. Trong nhóm Special bạn chọn (Blur Callout) và thực hiện điều chỉnh kích thước, vị trí của vùng làm mờ.

Để  thay đổi mức độ làm mờ, bạn bấm vào Effects > Blur và chọn lại tỉ lệ.

(Xem tiếp)