Những thủ thuật hay cho Gmail (Phần 2)

2
4925

11. GỬI THƯ BẰNG ĐỊA CHỈ KHÁC

Khi đã nhập thư ở dịch vụ khác vào Gmail, bạn còn có thể dùng chính địa chỉ cũ để gửi thư ngay trong lòng Gmail nhờ vào tính năng thêm địa chỉ gửi. Cũng trong phần Tài khoản và Nhập, bạn chọn Gửi thư từ địa chỉ khác.

Bạn nhập tên của mình và địa chỉ e-mail mà bạn muốn thêm vào rồi bấm Bước Tiếp theo.

Ở đây có lựa chọn nữa là khi người nhận trả lời thư thì sẽ trả lời qua địa chỉ thư mới, bạn bấm Chỉ định một địa chỉ “trả lời” khác rồi nhập địa chỉ hòm thư trả lời vào.

Để tiện cho việc thiết lập, bạn chọn Gửi qua Gmail và bấm Bước Tiếp theo.

Bạn bấm Gửi Xác minh rồi đăng nhập vào hòm thư để lấy mã xác nhận.

Bạn tìm mã xác nhận trong thư gửi từ Gmail rồi copy mã số này, nếu trong hộp thư đến bạn không tìm thấy thư xác nhận thì hãy kiểm tra ở hộp thư rác.

Bạn dán mã số xác nhận vào rồi bấm Xác minh để hoàn tất.

Khi soạn thảo thư, muốn gửi thư bằng địa chỉ nào thì bạn chọn trong danh sách ở địa chỉ gửi.

(Xem tiếp)

Quảng cáo