Những thủ thuật hay cho Gmail (Phần 2)

2
4370

12. NHẬN THƯ TỪ TÀI KHOẢN GMAIL KHÁC

Tính năng nhập thư ở trên không áp dụng cho tài khoản Gmail, vì vậy nếu muốn nhập hai tài khoản Gmail về một thì bạn vào Tài khoản và Nhập rồi bấm Thêm tài khản e-mail POP3.

Bạn nhập địa chỉ e-mail vào rồi bấm Bước Tiếp theo.

Bạn nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và chọn nhãn cho các thư được nhập bằng cách bấm chọn Gắn nhãn các thư đến. Xong, bạn bấm Thêm tài khoản.

Sau đó sẽ có lựa chọn thiết lập gửi thư từ địa chỉ vừa nhập hay thiết lập vào thời điểm khác. Bạn bấm “Có, tôi muốn gửi thư bằng địa chỉ…” rồi tiến hành khai báo như các bước đã nêu hoặc bấm Không > Kết thúc.

13. ĐĂNG NHẬP CÙNG LÚC NHIỀU TÀI KHOẢN

Bạn sở hữu nhiều tài khoản Gmail và muốn đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản thì có thể thực hiện các thiết lập sau. Đầu tiên, bạn vào Cài đặt > Tài khoản và Nhập rồi chọn Cài đặt Tài khoản Google.

Tại dòng Đăng nhập nhiều tài khoản bạn bấm Chỉnh sửa.

Bạn đánh dấu chọn vào Bật – Sử dụng nhiều Tài khoản Google trên cùng một trình duyệt web rồi chọn tất cả các ô bên trong rồi bấm Lưu.

Để đăng nhập nhiều tài khoản, bạn bấm chuột vào địa chỉ thư của mình rồi chọn Đăng nhập bằng tài khoản khác và thực hiện đăng nhập.

Khi đó, tài khoản mới sẽ có mặt trong danh sách ở trên và bạn dễ dàng thay đổi qua lại.

Nguyễn Văn Mẫn – Tạp chí Cẩm nang máy tính

(Còn nữa)

Quảng cáo