Mẹo hay Microsoft Office 2010: Làm chủ thanh Ribbon

0
5137

4. Sao lưu và phục hồi thiết lập

Để sao lưu các tinh chỉnh đã thực hiện, trong phần Customize Ribbon bạn bấm vào Import/Export rồi chọn Export all customizations.

Quảng cáo

Bạn đặt tên, và chỉ định nơi lưu tập tin cấu hình và bấm Save, tập tin này sẽ có phần mở rộng là .exportedUI.

 

Khi cần phục hồi bạn bấm Import/Export > Import customization file để chọn tập tin đã sao lưu rồi và bấm Open.

Sau đó, bạn bấm Yes để thực hiện thay thế thanh ribbon hiện tại bằng cấu hình đã lưu.

5. Đưa thanh Ribbon về mặc định

Nếu việc tinh chỉnh không may gây xáo trộn thanh ribbon, bạn có thể thiết lập mặc định bằng cách vào phần tinh chỉnh rồi chọn thẻ cần khôi phục và bấm Reset > Reset only selected Ribbon tab > OK. Muốn khôi phục lại toàn bộ các thẻ bạn chọn Reset all customizations.

Hiện tại ABCMáytính đã đăng tải tương đối nhiều bài viết về Microsoft Office 2010, muốn theo dõi thêm bạn bấm vào đây hoặc xem ở danh sách bài viết bên dưới

 ABCMáytính