password

Cách tìm lại password mở file Word, Excel

Bạn đặt mật khẩu bảo vệ file Word, Excel nhưng lỡ quên, hãy thử FREE Word and Excel password recovery Wizard để giải quyết vấn đề

Cách xóa mật khẩu đã lưu bằng trình duyệt

Bạn đã lưu mật khẩu ở bằng trình duyệt và muốn xóa đi hoặc xem lại bạn đã đặt thế nào? Mời bạn theo dõi nội dung bài viết!

Stay on op - Ge the daily news in your inbox