Thủ thuật PowerPoint 2010: Tạo và quản lý section

0
9827

Nếu đang sử dụng Microsoft PowerPoint 2010 chắc hẳn bạn nhận ra được nhiều thay đổi rất hay so với các phiên bản trước. Để tiếp nối các bài viết về Microsoft Office 2010, hôm nay ABCMáytính giới thiệu thủ thuật nhỏ về PowerPoint 2010 là làm việc với section – một thành phần giúp quản lý các slide rất hiệu quả bằng việc phân chia slideshow thành chương, mục, nhóm riêng. Đặc biệt thích hợp dùng trong các slide dài và có phân đề mục.

Để tạo section bạn chọn các slide sẽ đưa vào section và bấm chuột phải, chọn Add Section.

Thủ thuật PowerPoint 2010: Tạo và quản lý section

Section mới sẽ có tên Untiled Section, bạn bấm chuột phải vào đó và chọn Rename Section.

Thủ thuật PowerPoint 2010: Tạo và quản lý section

Bạn đặt tên mới cho section và bấm Rename nữa là xong.

Thủ thuật PowerPoint 2010: Tạo và quản lý section

Cứ thế bạn thực hiện tạo nhiều section, khi bấm chuột vào section nào thì PowerPoint 2010 sẽ trỏ đến phần nội dung của section đó. Bạn có thể dễ dàng di chuyển các section lên, xuống bằng cách bấm chuột phải vào tiêu đề section và chọn Move Section Up/Move Section Down. Muốn xóa section đi, ở trình đơn này bạn chọn Remove Section hoặc chọn Remove All Sections để xóa toàn bộ section đi. Lúc xóa section đi thì toàn bộ slide vẫn giữ nguyên, trường hợp cần xóa cả section cùng slide đi kèm bạn chọn Remove Section & Slides. 

Thủ thuật PowerPoint 2010: Tạo và quản lý section

ABCMáytính

Quảng cáo