Quản lý và cài đặt extension cho Safari 5

0
4432

Hỗ trợ extention (phần mở rộng tương tự như add-on) là một trong những điểm mới đáng chú ý của trình duyệt Safari 5. Điều này sẽ mở đường cho sự gia tăng đáng kể sức mạnh cho Safari 5 vì trình duyệt này sẽ ngày càng đa tính năng hơn. Để cài đặt và quản lý extension bạn thực hiện các bước như sau.

1. Bật tính năng hỗ trợ extension lên

Đầu tiên, bạn bấm vào biểu tượng http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(1).png và chọn Show Menu Bar để cho hiện thanh trình đơn lên.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(2).png

Sau đó, bạn bấm chuột vào  lần nữa và chọn Preferences, tại hộp thiết lập bạn chọn thẻ Advanced và đánh dấu vào Show Develop menu in menu bar. Làm xong, bạn tắt cửa sổ thiết lập đi

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(3).png

Cuối cùng, bạn vào trình đơn Develop > Enable Extentions để mở tính năng hỗ trợ extensions lên.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(4).png

2. Cài đặt extension

Muốn cài đặt một extension bạn vào địa chỉ http://safariextensions.tumblr.com để chọn và tải về máy, trong phần lựa chọn tác vụ bạn nên chọn Open để chạy ngay sau khi tải xong.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(5).png

Sau đó, bạn chọn Install để bắt đầu cài đặt.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(6).png

3. Quản lý các extension đã cài đặt

Để quản lý extention bạn bấm  và chọn Preferences, qua thẻ Extensions bạn sẽ thấy danh sách các extension đã được cài đặt, muốn gỡ bỏ extension nào bạn chọn vào đó và bấm Uninstall.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/Safari%20(7).png

Nguyễn Văn Mẫn – Báo Nhịp sống số