Phân vùng ổ đĩa với EASEUS Partition Master Home Edition (Phần 2)

0
4288

5. Chuyển đổi qua lại giữa phân vùng Logical và Primary

Các phân vùng của ổ cứng sẽ được chia thành Logical (chứa dữ liệu) và Primary (chứa hệ điều hành), nếu cài đặt hệ điều hành vào phân vùng Logical thì sẽ không khởi động được. Vì vậy, muốn cài đặt hệ điều hành ở ổ đĩa nào đó khác ổ C:\, bạn phải thực hiện chuyển đổi Logical sang Primary. Từ phân vùng Primary bạn chọn Convert to logical để chuyển sang Logial và ngược lại muốn chuyển sang Primary bạn chọn Convert to primary để chuyển.

↑ Lên đầu trang

6. Chọn phân vùng chạy hệ điều hành

Như đã nói ở trên, chỉ có phân vùng primary mới có thể cài đặt hệ điều hành được, trường hợp bạn muốn giữ lại hệ điều hành cũ và thử cài đặt Windows ở một phân vùng mới để chạy thử nghiệm hoặc đã hệ điều hành ở hai phân vùng thì hãy khai thác tính năng Set active của EASEUS Partition Master. Sau khi chuyển từ Logical sang Primary, bạn chọn ổ đĩa vừa chuyển > Set active.

Tiếp theo, bạn bấm OK để chuyển sang hệ điều hành có sẵn trên phân vùng đó hoặc tiến hành cài đặt mới. Đây có thể nói là một cách đơn giản để cài đặt song song hai hệ điều hành nhưng nhược điểm là không thể chọn hệ điều hành lúc khởi động được.

↑ Lên đầu trang

7. Định dạng lại phân vùng

Để định dạng lại phân vùng bạn phải chắc chắn yếu tố đầu tiên là đã sao lưu toàn bộ dữ liệu cần thiết bên trong. Bạn chọn phân vùng > Format partition rồi đặt tên, chọn định dạng cho phân vùng ở Partition Label, File System và bấm OK.

↑ Lên đầu trang

8. Xóa toàn bộ dữ liệu trong phân vùng và chống phục hồi

Một quan điểm sai lầm là chúng ta nghĩ rằng khi format phân vùng, dữ liệu sẽ bị xóa hoàn toàn. Tuy nhiên, với những phần mềm phục hồi thì điều này chỉ đúng một phần vì ít nhất sẽ một lượng dữ liệu sẽ được tìm lại. Do đó, hiện nay có một số công cụ, tiện ích giúp xóa dữ liệu chống phục hồi và ở đây bạn có thể thực hiện bằng cách chọn phân vùng > Wipe partition. Sau đó, ở Set the number of time to wipe the partition bạn chọn số lần xóa, chọn càng lớn thì sẽ càng khó phục hồi và quá trình thực hiện sẽ lâu hơn. Cuối cùng, bấm OK để tiến hành xóa.

↑ Lên đầu trang

9. Ẩn một phân vùng đi

Muốn ẩn phân vùng bạn sẽ không cần phải tìm công cụ nào khác vì ứng dụng này đã trang bị sẵn cho bạn tính năng ẩn phân vùng. Bạn chọn phân vùng > Hide partition > OK để cho ẩn đi và lúc nào muốn cho hiện lại thì bạn chọn Unhide partition > OK.

↑ Lên đầu trang

10. Chống phân mảnh cho phân vùng

Để chống phân mảnh, bạn chọn Defragment sẽ có thông báo hiện lên, bạn chọn OK để bắt đầu.

Khi thực hiện xong, bạn bấm OK để xác nhận và xem kết quả thu được.

↑ Lên đầu trang

11. Kiểm tra lỗi ổ đĩa

Muốn kiểm tra lỗi trong ổ đĩa, bạn chọn phân vùng > Check partition rồi bấm OK để thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện kiểm tra thuộc tính, gọi Chkdsk.exe của Windows lên và kiểm tra bề mặt, muốn giảm bớt khâu nào thì bạn bỏ dấu chọn ở đó đi.

Trong quá trình làm việc, muốn hoàn lại thao tác nào bạn bấm nút  và bấm   để quay về trạng thái trước khi hoàn, tương tự như Undo và Redo trong Microsoft Office. Khi đã làm các thao tác ở trên thì EASEUS Partition Master mới chỉ thực hiện ghi nhớ, bạn bấm nút
 trên thanh công cụ để thực thi. Một số hoạt động yêu cầu phải khởi động lại máy tính và cần thời gian nhất định để thực hiện. Mặc dù tốc độ làm việc của chương trình khá nhanh nhưng để đề phòng sự cố, khi dùng máy tính xách tay bạn nên cắm dây điện vào.

Nguyễn Văn Mẫn – Báo Thủ thuật máy tính 

(Tiếp theo và hết)

↑ Lên đầu trang

Quảng cáo