Những thủ thuật sao lưu dữ liệu (Phần 7)

0
3497

IV. LƯU DỮ LIỆU TỪ MICROSOFT OFFICE LÊN GOOGLE DOCS BẰNG OFFISYNC

Ngoài việc sao lưu dữ liệu như đã giới thiệu thì từ Microsoft Office bạn có thể sao lưu dữ liệu trực tiếp lên Google Docs. Việc này với sự trợ giúp của OffiSync. Bạn tải tại http://tinyurl.com/2anbvlz, dung lượng 5.7 MB và hoàn toàn miễn phí. OffiSync tương thích với mọi Windows và Microsoft Office 2003/2007/2010, yêu cầu hệ thống phải có Microsoft .NET Framework 3.5.

Quảng cáo

Sau khi cài đặt, với Microsoft Office sẽ có thêm trình đơn OffiSync và ở Microsoft Office 2007/2010 là thẻ OffiSync.

Để lưu tập tin lên Google Docs bạn vào thẻ OffiSync rồi bấm vào nút Save trong nhóm Document.

Lần đầu chạy OffiSync sẽ yêu cầu kích hoạt, bạn đánh dấu vào I accept the license terms rồi bấm Activate.

Sau đó, tại yêu cầu đăng nhập của chương trình bạn nhập thông tin tài khoản vào các trường User/Email, Password và bấm OK.

Khi quá trình kiểm tra và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn thành công, bạn bấm Save lần nữa. Bạn chọn nơi lưu ở các thư mục con bên trong đường dẫn tên_tài_khoản/Google Docs, ở Document name có thể đặt tên mới cho tập tin rồi bấm Save để lưu lại.

Để mở một tập tin được lưu ở Google Docs, cũng trong nhóm Document bạn bấm Open rồi chọn tìm đến nơi lưu tập tin và bấm Open.

(Xem tiếp)