Những thủ thuật sao lưu dữ liệu (Phần 3)

0
4167

8. CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI CỦA TẬP TIN

Nếu sau một thời gian, tập tin bạn đã upload lên Box trở nên lỗi thời thì bạn có thể thay thế bằng phiên bản mới. Đây là đặc điểm rất thông minh ở Box vì nếu như trước đó bạn đã chia sẻ tâp tin này cho người khác thì họ vẫn có thể tiếp cận với bản cập nhật mới nhất. Để thay đổi bạn bấm chuột phải vào tập tin rồi chọn Upload New Version.

Khi đó sẽ có pop-up với ý chính là việc làm của bạn sẽ ghi đè phiên bản mới tên tập tin cũ, bạn bấm Okay để đồng ý. Nếu không muốn nhận thông báo này nữa thì bạn nên đánh dấu vào Do not show me this dialog again (always overwrite).

Tiếp đó, bạn bấm Add files để chọn tập tin thay thế rồi bấm Upload để tải lên.

9. GỬI TẬP TIN BẤT KỲ QUA E-MAIL

Muốn gửi tập tin nào đó trong kho dữ liệu của mình qua e-mail, bạn bấm chuột phải vào tin và chọn Send File.

Tại Send items to bạn nhập địa chỉ e-mail của người nhận vào rồi bấm Okay để gửi đi. Trường hợp đó là một tập tin gửi đi cho người khác tham gia ý kiến rồi gửi lại, bạn hãy đánh dấu vào Allow receiver to update file để cho phép người nhận tham gia cập nhật tập tin

Box sẽ gửi e-mail có chứa đường dẫn của tập tin người khác có thể tải xuống xem và thực hiện chỉnh sửa. Khi sửa xong, bấm vào Upload new version rồi thay thể bản đã gửi bằng bản được chỉnh sửa.

10. CHỈNH SỬA TẬP TIN

Khi có sai sót nào đó trong tập tin văn bản bạn có thể chỉnh sửa luôn không cần phải tải xuống để sửa lại rồi sau đó tải lên. Để thực hiện điều này, bạn bấm chuột phải vào tập tin rồi chọn Edit document.

Tại pop-up bạn bấm Okay để tiếp tục đến trang ứng dụng.

Phần còn lại của bạn là dùng Zoho để chỉnh sửa văn bản rồi lưu lại.

11. LẤY MÃ NHÚNG TẬP TIN VÀO WEBSITE

Bạn sở hữu blog cá nhân hoặc website riêng và muốn người khác truy cập vào website của mình sẽ theo dõi được nội dung một tập tin nào đó. Hãy sử dụng tính năng cung cấp mã nhúng của Box, bạn có thể lấy mã để chèn những tập tin văn bản vào blog, website. Để thực hiện bạn bấm chuột phải vào tập tin và chọn Embeb File in Your Site.

Tại trường Width và Height bạn điều chỉnh kích thước cho phù hợp và chọn màu nền cho phần nhúng ở Color. Mặc định Box sẽ cho phép người xem in và tải tập tin gốc về, bạn có thể bỏ dấu chọn ở Allow printing và Allow downloading nếu muốn tắt các thuộc tính này đi. Cuối cùng, bạn bấm Copy to clipboad để lấy mã.

Với thư mục bạn cũng thực hiện các bước tương tự như trên.

12. DỪNG CHIA SẺ THƯ MỤC, TẬP TIN

Khi muốn dừng chia sẻ dữ liệu, bạn bấm chuột phải vào thư mục hay tập tin rồi chọn Unshare. Sau đó sẽ có yêu cầu xác nhận, bạn bấm Okay để tiếp tục.

Nguyễn Văn Mẫn – Tạp chí Cẩm nang máy tính

(Còn nữa)

Quảng cáo