Những thủ thuật sao lưu dữ liệu (Phần 2)

0
4356

3. CHIA SẺ MỘT THƯ MỤC

Khi muốn chia sẻ thư mục đã đặt ở chế độ riêng tư, bạn bấm chuột phải vào thư mục, chọn Link to this Folder.

Trong cửa sổ pop-up bạn copy địa chỉ ở Web address to share this folder rồi bấm Okay để đóng lại. Khi truy cập vào địa chỉ đó người khác sẽ xem và tải được dữ liệu bạn chia sẻ.

4. COPY HOẶC DI CHUYỂN VỊ TRÍ CỦA THƯ MỤC

Muốn di chuyển thư mục sang vị trí khác hoặc tạo thêm một bản copy khác, bạn bấm chuột phải vào thư mục và chọn Move/Copy.

Bước tiếp theo, bạn chọn đường dẫn tại danh sách ở Folder to move or copy to rồi bấm Move để di chuyển hoặc bấm Copy nếu muốn copy sang vị trí khác.

5. THAY ĐỔI THUỘC TÍNH VÀ TÊN CỦA THƯ MỤC

Để thay đổi tên thư mục, bạn cũng bấm chuột phải vào thư mục đó và chọn Properties/Rename.

Trong Folder Properties bạn đặt tên mới vào phần Name và có thể đặt lời giới thiệu, mô tả cho thư mục ở Description rồi bấm Okay. Tại đây, bạn cũng có thể thay đổi đường dẫn của thư mục bằng cách bấm vào change trong phần Location.

Trường hợp muốn xóa thư mục đi, trong trình đơn chuột phải bạn chọn Delete để xóa đi.

6. XEM NỘI DUNG TẬP TIN

Box có khả năng hỗ trợ bạn xem nội dung của hầu hết định dạng văn bản phổ thông của Microsoft Office, OpenOffice…ngay trong phần quản lý nội dung. Để xem tập tin nào bạn bấm chuột phải vào đó, chọn Preview.

Sau đó, Box sẽ mở tập tin đã chọn ra để bạn theo dõi, bạn có thể tải tập tin về bằng cách bấm Download hoặc chọn Get link to this file để lấy đường dẫn chia sẻ.

Muốn in tập tin, trong phần xem trước bạn bấm chuột phải vào phần trống và chọn Print Document.

Tiếp đó, bạn chọn số trang sẽ in rồi bấm Print để qua bước chọn máy in, các thao tác tiếp theo thực hiện như in một tập tin thông thường trong Windows.

7. CHIA SẺ MỘT TẬP TIN

Tương tự như chia sẻ thư mục, khi cần chia sẻ một tập tin bạn bấm chuột phải vào đó rồi chọn Link to this File. Tại Web address to share this item bạn copy đường dẫn rồi bấm Okay để đóng pop-up lại.

Nguyễn Văn Mẫn – Tạp chí Cẩm nang máy tính

(Còn nữa)

Quảng cáo