Những thủ thuật lý thú cho công việc văn phòng và soạn thảo văn bản (Phần 4)

0
4467

II. CÁC THỦ THUẬT HAY CHO MICROSOFT EXCEL

1. ẨN VÀ HIỆN VÙNG TÍNH

Khi lập bảng tính Excel, sẽ có một số vùng dữ liệu cố định và để tránh người khác thay đổi làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán bạn có thể cho ẩn đi. Để ẩn, bạn chọn các cột hoặc hàng có chứa vùng dữ liệu cần cho ẩn rồi bấm chuột phải > Hide.

Cột, hàng bị ẩn sẽ mất đi nhưng bạn có thể nhận biết dễ dàng vì thứ tự sẽ không còn được liên tục nữa. Muốn cho hiện lại thì bạn chọn dòng, cột không liên tục rồi bấm chuột phải > Unhide.

Để cho ẩn sheet nào thì bạn bấm chuột phải vào sheet đó > Hide.

Khi cần cho hiện lại, bạn bấm chuột phải vào sheet bất kỳ > Unhide rồi chọn sheet sẽ cho hiện rồi bấm OK.

↑ Lên đầu trang

2. BẢO VỆ BẢNG TÍNH

Để bảo vệ bảng tính, bạn vào thẻ Review rồi trong nhóm Changes bạn bấm Protect Sheet.

Bạn đánh dấu vào Delete columnsDelete rows để bảo vệ dữ liệu, các lựa chọn khác bạn tự tìm hiểu thêm. Sau đó bạn nhập mật khẩu bảo vệ vào Password to unprotect sheet rồi bấm OK.

Bạn nhập lại mật khẩu vào Reenter password to proceed > OK.

Khi cần chỉnh sửa, tương tự như phần đặt bảo vệ bạn bấm Unprotect Sheet rồi nhập mật khẩu vào và bấm OK.

↑ Lên đầu trang

3. CÁC THỦ THUẬT TRONG VIỆC IN ẤN

Muốn ngăn không cho in đối tượng hình ảnh nào đó, bạn bấm chuột phải vào hình đó > Size and Properties.

Bạn vào Properties và bỏ dấu chọn ở Print object đi rồi bấm Close. 

Với các bảng danh sách dài thì từ trang thứ hai sẽ bị mất tiêu đề đi, muốn giữ tiêu đề bảng cho tất cả các trang thì trước hết bạn chọn vùng in rồi vào thẻ Page Layout, tại nhóm Page Setup bạn bấm Print Titles. 

Bạn chọn thẻ Sheet và bấm  ở Row to repeat at top và thực hiện chọn dòng chứa tiêu đề và bấm OK. Nếu như bảng quá khổ theo phương ngang thì bạn chọn cột cố định tại Colums to repeat at left.

 ABCMáytính

(Còn nữa)

↑ Lên đầu trang

Quảng cáo