Những thủ thuật hay cho Gmail (Phần 5)

0
5604

7. SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BỘ LỌC

Bộ lọc thư giúp cho việc phân loại và quản lý thư trở nên rất tiện lợi, tiện ích mới từ Labs cho phép bạn xuất /nhập bộ lọc này. Muốn sử dụng, tại Labs bạn hãy bật Xuất/nhập bộ lọc thư lên.

Muốn thực hiện xuất bộ lọc, bạn vào Cài đặt > Bộ lọc rồi đánh dấu vào những bộ lọc cần xuất rồi bấm Xuất.

Khi cần nhập bộ lọc đã sao lưu, bạn chọn Nhập bộ lọc rồi bấm Choose File để chọn tập tin đã xuất rồi bấm Mở tệp.

Tiếp đó, bạn đánh dấu vào các bộ lọc cần nhập và chọn Áp dụng các bộ lọc mới cho email hiện có rồi bấm Tạo bộ lọc.

8. SỬ DỤNG LỰA CHỌN TRẢ LỜI TẤT CẢ LÀM MẶC ĐỊNH

Đối với những người làm việc theo nhóm thì khi trả lời thư sẽ phải thường xuyên dùng lựa chọn trả lời tất cả. Labs đã phát triển tính năng đặt lựa chọn trả lời tất cả thay cho trả lời, bạn có thể kích hoạt Mặc định ‘Trả lời tất cả’ lên.

Khi bạn mở thư, lựa chọn Trả lời sẽ được thay bằng Trả lời tất cả.

Nguyễn Văn Mẫn – Tạp chí Cẩm nang máy tính

(Còn nữa)

Quảng cáo