Những thủ thuật hay cho Gmail (Phần 5)

0
5750

4. HOÀN LẠI THƯ ĐÃ GỬI

Tính năng hoàn lại thư đã gửi cho phép bạn hủy thư trong khoảng thời gian nhất định nào đó, điều này giúp bạn “gỡ gạt” nếu phát hiện ra sai sót nào đó về địa chỉ gửi đi hay nội dung thư. Để sử dụng, trong Labs bạn bật Hoàn tác Gửi lên.

Khi ra lệnh gửi thư thì sau dòng trạng thái sẽ có lựa chọn Hoàn tác, muốn hủy thư đi thì bạn bấm vào đó.

Mặc định, Gmail cho bạn 10 giây để hoàn tác và có lẽ thời gian này hơi ngắn. Bạn có thể thay đổi bằng cách vài Cài đặt > Chung rồi tìm đến phần Hoàn tác Gửi để điều chỉnh lại (tối đa là 30 giây) và bấm Lưu Thay đổi.

5. TẠO ĐỊNH DẠNG MẪU CHO THƯ

Nếu muốn sử dụng font chữ nào đó để soạn thư chứ không dùng font mặc định của Gmail, bạn kích hoạt Kiểu Văn bản Mặc định lên.

Sau đó, bạn vào Cài đặt > Chung rồi tìm đến phần Kiểu văn bản mặc định để thực hiện định dạng mẫu về font chữ, màu chữ, đậm, nghiêng…Làm xong, bạn bấm Lưu Thay đổi và mở giao diện soạn thư lên để kiểm tra kết quả.

6. KIỂM TRA THƯ TỪ TÀI KHOẢN POP 3 THEO YÊU CẦU

Ở trên có giới thiệu cách nhập thư từ các tài khoản khác bằng cách sử dụng giao thức POP 3, hạn chế của phương pháp này là thư mới sẽ được cập nhật sau khoảng thời gian nhất định. Để hạn chế điều này, trong Labs bạn hãy bật Làm mới tài khoản POP lên.

Khi đó, liên kết Làm mới ở giao diện chính lúc này sẽ có tác dụng cho cả các tài khoản POP 3; khi cần kiểm tra thư thì bạn bấm vào đó để thực hiện.

(Xem tiếp)

Quảng cáo