11. CHỤP ẢNH TỪ TRANG WEB

Để chụp hình từ trang web bạn vào trình đơn Capture > Mode > Web Capture.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(1).png

Kế đến, bạn vào Input > Fixed Address rồi bấm vào Fixed Address, chọn Properties. Bạn nhập địa chỉ trang cần chụp vào và bấm Apply > OK.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(2).png

Bạn cũng có thể chọn Prompt for Address và ứng với mỗi lần nhấn Print Screen sẽ phải thực hiện nhập địa chỉ cần chụp vào.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(3).png

Sau đó bạn bấm vào Effects > Properties để thiết lập các thành phần sẽ “chộp”.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(4).png

Mặc định, Snagit chỉ lấy dữ liệu ở địa chỉ bạn chọn mà không truy cập vào các trang liên kết bên trong, bạn có thể thay đổi bằng cách tại thẻ General bạn đặt lại “độ sâu” liên kết mà Snagit sẽ quét ở Link search depth. Muốn Snagit bỏ qua website nào, bạn bấm http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(5).png rồi nhập địa chỉ vào.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(6).png

Qua thẻ Image bạn chọn các tiêu chí để lấy hình ảnh như chọn định dạng tại Types of files, đặt kích thước ở File size, đặt độ phân giải tại Dimensions (pixels).

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(7).png

Sang thẻ Audio, Video bạn cũng thực hiện chọn định dạng cũng như giới hạn kích thước tập tin âm thanh, video tương tự ở thẻ Images.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(8).png

Với các định dạng khác thì Snagit sẽ bỏ qua nên ở thẻ Custom bạn bấm http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(5).png để thêm vào (doc, xls, pdf…). Xong, bấm OK để lưu toàn bộ thiết lập đã làm lại.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(9).png

Cuối cùng, bạn bấm Print Screen để Snagit truy cập và lấy hình, và các tập tin khác theo yêu cầu, lúc này máy tính phải được kết nối Internet.

12. QUAY VIDEO BẰNG SNAGIT

Không phải chương trình chuyên quay video màn hình như Snagit vẫn tích hợp tính năng quay video để người dùng ghi lại những video có thời lượng ngắn và xuất ra tập tin .avi tối đa 1 GB. Bước đầu tiên, bạn vào Capture > Mode > Video Capture để chuyển sang chế độ chụp video.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng3%20(10).png

Bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + P rồi chọn vùng cần quay, Snagit sẽ đưa ra bản thông tin cơ bản về video, bạn bấm Start để bắt đầu quay. Ở đây, còn có thể ghi lại âm thanh nếu bạn cần.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng41.png

Khi nào quay xong bạn nhấn Ctrl + Shift + P rồi chọn Stop để dừng lại và chọn nơi lưu cho video.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng42.png

13. CHỤP TRANG WEB VÀ LƯU THÀNH TẬP TIN PDF

Việc lưu trang web lại bằng trình duyệt thường dẫn đến việc hiển thị nội dung không chính xác nên nhiều người chọn lưu dưới dạng PDF để đọc dễ dàng hơn. Từ Snagit bạn chọn Web page as PDF with links rồi mở trang web ra và tiến hành chụp. Khi lưu lại, tập tin này sẽ có định dạng PDF. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng với các tập tin thông thường.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/sng44.png

Nguyễn Văn Mẫn – Tạp chí Cẩm nang máy tính

(Còn nữa)