Một số thiết lập hạn chế người dùng trong Windows 7

0
5071

1. Không cho thay đổi hình nền và screen saver

Bạn bấm nút Start và gõ gpedit.msc vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter để mở Local Group Policy Editor lên.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7l%20(1).png

Sau đó, bạn tìm đến nhánh User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization và bấm đôi chuột vào dòng Prevent changing desktop background.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7l%20(2).png

Trong phần chọn thuộc tính, bạn đánh dấu vào Enabled rồi chọn Apply > OK để lưu lại.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7l%20(3).png

Tương tự để ngăn người khác đổi sreen saver, bạn bấm đôi chuột vào dòng Prevent changing screen saver, đánh dấu vào Enabled và lưu lại.

2. Ngăn mọi thiết lập đối với taskbar

Cũng trong Local Group Policy Editor bạn chọn nhánh User Configuration > Administrative Templates rồi bấm đôi chuột vào dòng Look all taskbar settings.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7l%20(4).png

Tiếp theo tại phần thiết lập, bạn đánh dấu vào Enabled và bấm Apply > OK là xong.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7l%20(5).png

3. Ngăn quyền truy cập vào Control Panel

Tại nhánh User Configuration > Administrative Templates > Control Panel của Local Group Policy Editor bạn bấm đôi chuột vào Prohibit access to the Control Panel và đặt chế độ Enabled như các thiết lập khác.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/w7l%20(6).png

Nguyễn Văn Mẫn – Báo Thủ thuật máy tính

Quảng cáo