Khai thác công cụ Calculator của Windows 7

0
5308

Từ lâu công cụ Calculator của Windows được xem là quá sơ sài, vì vậy đến Windows 7, Microsoft đã thêm vào Calculator một số tính năng như tính ngày tháng, chuyển đổi đơn vị, tính nhiên liệu…

1. Tính toán ngày tháng

Khi cần lên kế hoạch làm việc thì việc nắm cụ thể giữa hai mốc thời gian là chính xác bao nhiêu ngày. Muốn tính toán bạn phải nhẩm hoặc dùng hàm Excel đối với khoảng thời gian dài. Trong Windows 7, bạn vào Start > All Programs >  Accessories >  Calculator để mở chương trình. Sau đó bạn vào View > Date calculation (Ctrl + E), ở Select the date calculation you want . Muốn biết khoảng thời gian giữa hai mốc là bao nhiêu ngày bạn chọn Calculate the difference between two dates. Ở FromTo bạn chọn ngày bắt đầu, kết thúc rồi bấm Calculate.

Windows 7 sẽ trả lại cho bạn số ngày cũng như số năm, tháng, tuần. Nếu muốn biết từ một mốc thời gian bạn cộng thêm, trừ đi một số ngày nào đó sẽ là ngày mấy bạn chọn Add or subtract days to a specified date. Tiếp đó bạn chọn Add hay Subtract và nhập thời gian vào, bấm Calculate để tính.

2. Chuyển đổi đơn vị

Nếu như trước đây khi cần chuyển đổi đơn vị bạn phải dùng phần mềm riêng hoặc các dịch vụ trực tuyến thì với Windows 2, trong Calculator bạn vào View > Unit conversion (Ctrl + U). Tại Select the type of unit you want to convert bạn chọn loại đơn vị cần chuyển như chiều dài, nhiệt độ, thời gian, năng lượng… Trong From bạn nhập giá trị, chọn đại lượng ban đầu vào và ở To bạn chọn đại lượng muốn chuyển đến thì sẽ có kết quả ngay lập tức.

3. Tính lượng tiêu hao nhiêu liệu

Để tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu đơn giản nhất theo đơn vị thường dùng ở nước ta là số lít/100km, trong Caculator bạn vào View > Worksheets > Fuel economy (L/100 km). Tại Distance (kilometers) bạn nhập khoảng cách vào và ở Fuel used (liters) bạn nhập số lít nhiên liệu tiêu hao rồi bấm Calculate để tính.

Nguyễn Văn Mẫn – Báo Thủ thuật máy tính

Quảng cáo