Hai công cụ tinh chỉnh Windows 7 hay nhất (Phần 6)

0
4290

2.5. TINH CHỈNH WINDOWS EXPLORER VÀ TRÌNH ĐƠN START

Tại phần Display bạn chọn Explorer and Start Menu bạn đánh dấu vào Remove the “-Shortcut” shuffix to new shortcuts để loại bỏ dòng chữ Shortcut to trước các shortcut. Để loại bỏ mũi tên trước shortcut, bạn đánh dấu vào Remove the shortcut arrow, lựa chọn Use check boxes to select items sẽ giúp bạn chọn tập tin bằng cách đánh dấu chọn nên bạn không cần phải giữ phím Ctrl khi chọn nhiều tập tin.

Ở thẻ Taskbar bạn có thể chọn Disable notification area để vô hiệu hóa các thông báo ở khay hệ thống, chọn Make Taskbar icons smaller để hiển thị biểu tượng nhỏ hơn. Bạn có thể thay đổi số đối tượng được “ghim” vào taskbar tại Number of items in Jump Lists. Thời gian chờ hiển thị hình xem trước ở taskbar là 400 ms (mili giây), bạn có thể cho hiện nhanh hơn bằng cách đưa con số này tại Thumbnail preview display delay time (in millseconds) về khoảng 20 ms là được.

Các tinh chỉnh ở thẻ Start Menu cũng tương tự như với thẻ Taskbar, khi có nhu cầu thu gọn trình đơn Start, bạn đánh dấu chọn Make Start Menu icons smaller. Muốn điều chỉnh việc hiển thị số lượng ứng dụng mở gần nhất, bạn thay đổi tại Number Of Recent Programs to display, mặc định khi bấm chuột vào trình đơn Start thì đợi 400 ms mới có phản ứng, bạn có thể thay đổi số này tại Menu show delay time (in milliseconds) để hiển thị nhanh hơn. Cuối cùng, bạn bấm Apply để lưu lại.

2.6. TĂNG TỐC ĐỘ CỦA WINDOWS 7

Trong phần Customization bạn vào System và chọn thẻ System Shutown. Bạn thay đổi các giá trị ở The time to wait when a program hangs, The time to wait before ending programs with erros The time to wait for services to end before killing tương tự như ở Windows 7 Manager. Thay đổi xong, bạn bấm Apply để lưu lại.

Ngoài ra, muốn tối ưu để tăng tốc Windows 7 thì trong Optimization bạn vào thẻ System Boost và đánh dấu vào Turn off the Search Indexer, đồng thời cũng nên chọn Disable Automatic Foder View Discovery để giảm thời gian truy cập đến các thư mục chứa nhiều thư mục con.

2.7. TINH CHỈNH TRÌNH ĐƠN CHUỘT PHẢI

Bạn vào Context Menu và chọn thẻ Menu Operations rồi bấm Add “Copy To Folder…”, Add “Move To Folder…” hay lựa chọn bất kỳ trong danh sách nếu muốn thêm Copy To Folder, Move To Folder…vào trình đơn chuột phải rồi bấm Apply.

2.8. QUẢN LÝ ỨNG DỤNG KHỞI ĐỘNG CÙNG HỆ THỐNG

Trong phần Maintenace bạn chọn Startup Manager rồi bỏ dấu chọn ở ứng dụng nào bạn không muốn cho chạy nền và bấm Apply.

2.9. GỠ BỎ MỘT PHẦN MỀM

Bạn chọn Uninstall Manager rồi chọn phần mềm cần gỡ bỏ và bấm Uninstall. Điểm thuận lợi khi dùng công cụ này là bạn có thể gỡ bỏ cùng lúc nhiều phần mềm và với những phần mềm đã gỡ bỏ nhưng vẫn còn trong danh sách thì bạn chọn Remove để loại bỏ.

2.10. TRUY CẬP NHANH ĐẾN CÁC ỨNG DỤNG CỦA WINDOWS 7

Ngoài việc là công cụ tinh chỉnh Windows 7 thì qua Windows Utilities bạn có thể truy cập đến gần như tất cả các công cụ của Windows 7 như Windows Services, Group Policy, Backup Configuration hay các lệnh trong Command Prompt như ping, ipconfig, netstat…Vì vậy, rất phù hợp với những ai chưa nhớ đường dẫn truy cập cũng như rành về sử dụng Command Prompt.

Các tính năng ở Windows 7 Manager và GIGATweaker 3 rất đang dạng nên trong khuôn khổ chuyên đề này chúng tôi chỉ giới thiệu các lựa chọn cơ bản, thiết thực nhất. Trong quá trình sử dụng, bạn có thể tự tìm hiểu và khám phá thêm.

Nguyễn Văn Mẫn – Tạp chí Cẩm nang máy tính

(Tiếp theo và hết)

Quảng cáo