Hai công cụ tinh chỉnh Windows 7 hay nhất (Phần 3)

0
4516

4. LÀM VIỆC VỚI NHÓM CUSTOMIZATION

4.1 CÁC THIẾT LẬP TINH CHỈNH HỆ THỐNG

Bạn vào nhóm Customization rồi chọn Customize System, ở thẻ System bạn có thể thay đổi thông tin về tên người, tổ chức sử dụng máy. Trong phần Operating System and Installtion Information bạn dễ dàng thay đổi tên và tổ chức sử dụng tại các trường OwnerOrganization.

Thẻ Explorer cho phép tinh chỉnh các thành phần của Windows Explorer, các lựa chọn Remove Favorites, Remove Libraries, Remove Homegroup…cho phép bạn loại bỏ bớt các liên kết truy cập vào Favorites, Libraries, Homegroup…qua thanh điều hướng ở cột bên trái Windows Explorer. Muốn lựa chọn đối tượng trong Windows Explorer bằng cách đánh dấu chọn thì bạn đánh dấu vào Use checkboxs to select items, lựa chọn Show Menubar in Windows 7 sẽ hiển thị trình đơn Menu như ở Windows XP nếu bạn vẫn chưa quen với phong cách của Windows 7.

Thẻ Desktop là nơi bạn có thể thực hiện các tinh chỉnh như loại bỏ mũi tên trước các biểu tượng để hiển thị đẹp hơn (Remove the Shortcut arrow), loại bỏ dòng “Shortcut to” khi tạo biểu tượng mới (Remove the ‘Shortcut to…’ Prefix on Shortcuts). Lựa chọn Restrict changing WallPaper cho phép bạn ngăn người khác thay đổi hình nền. Điểm khác biệt ở Windows 7 là khi nhấn tổ hợp phím Alt + Tab sẽ hiển thị các ứng dụng dưới dạng thumbnail, với những người không được tinh mắt thì việc lựa chọn sẽ hơi khó khăn. Bạn có thể cho hiện biểu tượng như Windows XP bằng cách bấm chọn Use classic icon previews with ALT + TAB keyboard shortcut.

Thẻ Start Menu là nơi bạn thực hiện các tinh chỉnh đối với Start Menu. Muốn thay đổi số lượng đối tượng hiển thị ở danh sách các ứng dụng được sử dụng gần nhất, bạn đánh dấu chọn ở Number of Recent Program to display và thay đổi (mặc định là 10). Lựa chọn Disable Drag-and-Drop on the Start Menu sẽ vô hiệu hóa việc kéo và thả biểu tượng trong trình đơn Start. Trường hợp màn hình của bạn có kích thước nhỏ nhưng trình đơn Start lại chiếm phần lớn không gian thì có thể chọn Show smaill icons con Start Menu để thu gọn lại. Ngoài ra, bạn có thể chọn Remove Documents, Remove Picture, Remove Music…nếu muốn bỏ các thư mục hệ thống này ra khỏi trình đơn Start.

(Xem tiếp)

Quảng cáo