Cách xóa tài khoản ở một số dịch vụ trực tuyến

6
4952

Đọc tin tức online, trao đổi e-mail, chat, tham gia mạng xã hội ảo là các hoạt động không thể thiếu trong “thời đại” Internet. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng sẽ có một số người muốn xóa tài khoản đi. Hôm nay ABCMáytính sẽ hướng dẫn cách xóa một số tài khoản thường dùng.

1. Xóa tài khoản Yahoo! Messenger, Yahoo! Mail

Muốn xóa tài khoản Yahoo! đi, bạn bấm vào đây rồi thực hiện đăng nhập, tại trường If so, please confirm your identity with your password bạn nhập mật khẩu lần nữa và nhập mã số xác nhận ở bên dưới vào trường If so, please confirm your identity with your password rồi bấm Terminate this Account.

2. Xóa tài khoản Gmail

Muốn xóa tài khoản Gmail (cùng các tài khoản Google khác), bạn đăng nhập vào phần quản lý tài khoản, tại phần Sản phẩm của tôi, bạn bấm Chỉnh sửa.

Bạn bấm vào Xóa Gmail vĩnh viễn để xóa tài khoản Gmail, nếu muốn xóa toàn bộ những gì liên quan đến tài khoản Google này (Blogger, Google Plus,…) thì bạn bấm Đóng tất cả các tài khoản và xóa tất cả các dịch vụ và thông tin liên quan đến tài khoản này.

3. Xóa tài khoản Facebook

Muốn xóa tài khoản Facebook, bạn bấm vào đây rồi bấm Submit để gửi đề nghị đến bộ phận hỗ trợ.

Nếu chỉ cần tạm ngừng sử dụng, bạn hãy xem bài viết 5 thủ thuật hay dành cho Facebook.

4. Xóa tài khoản Flickr

Với Flickr, bạn hãy xem bài viết Cách xóa và phục hồi lại tài khoản Flickr để thực hiện xóa.

ABCMáytính

Quảng cáo