Các thủ thuật dành cho Microsoft Office 2007

2
4908

III/- Thủ thuật với Microsoft Office PowerPoint (PowerPoint).

1.Thay đổi đường dẫn mặc định.

Việc thay đổi đường dẫn với PowerPoint hoàn toàn tương tự như bạn đã làm với Excel.

2. Rút ngắn thời gian trình diễn.

Khi chuẩn bị một slide với thời gian dự kiến 1 giờ nhưng do sự thay đổi nào đó bạn cần phải rút ngắn thời gian lại để tập trung vào những nội dung trọng tâm. Hãy khai thác tính năng Custom Shows của PowerPoint, bạn mở slide lên và bấm vào thẻ Slide Show rồi chọn Custom Shows trong nhóm Start Slide Show. Trong cửa sổ hiện ra bạn chọn slide rồi bấm Add để đưa vào danh sách mới.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/o2k7tips%20(10).png

Xong, bạn bấm OK sẽ có thông báo khác, bạn bấm Show để trình diễn hay bấm Close để đóng lại. Khi cần trình diễn thì bạn bấm Custom Shows và chọn vào slideshow bạn vừa tạo.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/o2k7tips%20(11).png

3. Đưa thanh cuộn trang vào slideshow khi trình diễn.

Khi soạn thảo một trang trình diễn đã được thiết kế cho phù hợp với kích thước màn hình. Tuy nhiên khi mở bằng máy tính có màn hình nhỏ hơn thì sẽ không đủ để hiển thị đầy trang. Trường hợp này bạn có thể “chữa cháy” bằng cách chọn Set up Slide Show trong thẻ Slide Show và đánh dấu vào Browsed by an individual (windows) rồi bấm OK.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/o2k7tips%20(12).png

Khi trình diễn sẽ xuất hiện thanh trượt để bạn theo dõi được trọn vẹn nội dung trang slide.

http://dl.dropbox.com/u/16961808/2010/12/o2k7tips%20(13).png

(Xem tiếp)

Quảng cáo