Word 2007.

Tạo tập tin Word có Check Box

Khi thực hiện thăm dò ý kiến khách hàng hoặc “trưng cầu dân ý” bằng các câu hỏi soạn sẵn trên Microsoft Office Word (Word) thì bạn sẽ rất băn ... Continue Reading →