Word 2010.

Tạo Drop Cap trong Microsoft Word 2010

Drop Cap là thuật ngữ chỉ việc tạo chữ đầu tiên của đoạn văn lớn hơn bình thường như cách trình bày bạn vẫn thấy ở các trang báo in. Đây ...
© 2014 ABC Máy tính (A bờ cờ Máy tính). All rights reserved.
RSS ·