Facebook

Thiết lập cá nhân trong giao diện Timeline

Facebook sẽ chính thức áp dụng Timeline cho toàn bộ tài khoản Facebook và chắc chắn gây ra nhiều xáo trộn vì 2 lý do chính: tính năng Timeline vẫn còn ...
© 2014 ABC Máy tính (A bờ cờ Máy tính). All rights reserved.
RSS ·