Facebook

5 thủ thuật hay dành cho Facebook

1. Hạn chế thư báo có nội dung không cần thiết Trong Facebook mỗi khi có ai comment, cập nhật thông tin, đánh dấu hình ảnh… thì bạn sẽ nhận được ...
© 2014 ABC Máy tính (A bờ cờ Máy tính). All rights reserved.
RSS ·