Gmail – Hộp thư đến mới đầy sức mạnh

ABCMáytính vừa kết thúc loạt bài chuyên đề về sử dụng Gmail, lâu nay chủ yếu duyệt thư qua Microsoft Outlook nên hoàn toàn không để ý đến tính năng  hộp thư đến mới (Hộp thư ưu tiên – Priority inbox) trong Gmail.

1. Các hình thức phân loại mới ở hộp thư đến

Với sự có mặt của tính năng này, Gmail sẽ phân loại thư thành 4 kiểu sắp xếp chính như sau:

– Thư quan trọng trước tiên: Các thư đến của những ai mà bạn thường xuyên liên hệ sẽ được xem là thư quan trọng. Khi bấm vào đây những thư này sẽ được đưa lên “đầu bảng” cho bạn xem trước.

– Thư chưa đọc trước tiên: Trường hợp hòm thư đến cho nhiều thư và bạn phải giải quyết theo mức độ quan trọng trước thì lựa chọn này sẽ giúp đưa các thư chưa đọc lên trước thư đã đọc.

– Thư gắn sao trước tiên: Với các thư đặc biệt mà bạn đã gắn sao, chỉ cần chọn vào đây Gmail sẽ hiển thị lên trước các thư khác.

– Hộp thư ưu tiên: Đây là kiểu lọc thư kết hợp cả 3 hình thức vừa nêu ở trên, tạo điều kiện cho bạn giải quyết e-mail nhanh chóng, kịp thời.

Khi lựa chọn hình thức nào đó trong phần này, các thư ưu tiên sẽ được phân nhóm với các thư còn lại. Bạn có thể điều chỉnh hiển thị bằng cách bấm vào dấu mũi tên tại nên nhóm và chọn số lượng thư hiển thị. Muốn đến trang lựa chọn đầy đủ, bạn bấm Xem tất cả cài đặt Hộp thư đến.

2. Các tùy chọn cho hộp thư đến mới

Khi chọn Xem tất cả cài đặt Hộp thư đến như ở trên bạn sẽ được đưa đến phần tùy chọn chung cho hộp thư đến (hoặc vào qua Cài đặt > Hộp thư đến). Tại đây, bạn hãy lựa chọn cho mình hiển thị mặc định khi mở hộp thư đến bằng một trong các hình thức đã giới thiệu cùng các lựa chọn khác cho hợp lý rồi bấm Lưu Thay đổi để ghi nhớ.

Đây là một bước tiến rất hay của Gmail vì đã mang đến một sự trải nghiệm mới đầy hiệu quả cho người dùng.

ABCMáytính


ABC Máy tính là blog cá nhân của Mẫn EnVy chuyên viết về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng máy tính, rất vui nếu bạn tìm thấy được nhiều thông tin bổ ích, tại blog này