Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy bằng một lần bấm chuột

Nếu mỗi lần tắt máy bạn phải đóng khá nhiều ứng dụng đã mở để phục vụ cho công việc thì bạn sẽ thấy ích lợi của đến một ứng dụng giúp đóng tất cả các ứng dụng đang chạy chỉ bằng một lần thao tác. Đặc biệt là khi hệ thống thường xuyên bị treo và bạn phải tắt máy bằng cách can thiệp vào nguồn điện. Hiện có một số phần mềm có chức năng này, tuy nhiên chỉ cần một thủ thuật đơn giản bạn có thể thực hiện bằng chính công cụ của Windows 7.

Đầu tiên, bạn cần phải xác định tên người dùng bằng cách bấm chuột phải vào thanh taskbar > Start Task Manager để mở Windows Task Manager lên. Trong thẻ Processes bạn tìm đến tập tin explorer.exe và quan sát tên ở cột User Name, đây là tên người dùng.

Sau đó, bạn bấm chuột phải lên màn hình desktop và chọn New > Shortcut, trong Type the location of the item bạn nhập vào dòng lệnh taskkill /F /FI “USERNAME eq Tên_người_dùng” /FI “IMAGENAME ne explorer.exe” /FI “IMAGENAME ne dwm.exe và bấm Next. Tiếp theo, bạn đặt tên cho shortcut rồi bấm Finish để hoàn tất.

Để thực hiện tắt ứng dụng bằng một lần nhấp chuột, bạn kéo shortcut này từ màn hình desktop và thả vào vùng trống trên thanh taskbar (Pink to Taskbar). Trước khi tắt máy hoặc khi hệ thống bị treo, bạn chỉ cần bấm chuột vào biểu tượng này thì toàn bộ ứng dụng sẽ được đóng lại trong tích tắt.

ABCMáytính


ABC Máy tính là blog cá nhân của Mẫn EnVy chuyên viết về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng máy tính, rất vui nếu bạn tìm thấy được nhiều thông tin bổ ích, tại blog này